หน้าหลัก

หนังสือรับเข้า ปี 2566

เดือนนี้

0 เรื่อง

เลขที่รับล่าสุด

หนังสือส่งออก ปี 2566

เดือนนี้

0 เรื่อง

เลขที่ส่งล่าสุด

Info note | ทะเบียนรับ - ส่งหนังสือ


"เป็นโปรแกรมที่พัฒนาขึ้นเพื่อใช้ลงทะเบียนรับ ส่งหนังสือแทนการบันทึกลงกระดาษ เมื่อทำการลงทะเบียนรับแล้ว จะแจ้งเตือนเข้าไลน์โดยทันที"

สามารถพัฒนาต่อ เพื่อใช้เป็นสารบรรณกลาง หรือสารบรรณอิเล็กทรอนิกส์ ได้


"อีกทั้งยัง หมดปัญหากับเอกสารหาย"

สามารถค้นหาหนังสือ ทำให้ผู้ใช้งานสะดวกรวดเร็วในการสืบค้นได้ทุกที่ ทุกเวลา อีกทั้งยังสามารถตรวจสอบที่มา ของเอกสารได้ง่าย และรวดเร็ว
ซึ่งเหมาะสำหรับหน่วยงานที่ไม่มีระบบสารบรรณอิเล็กทรอนิกส์